Metataitojen kehittämisestä elämän mittaista hyötyä

Mitä metataidolla tarkoitetaan?

Metataidot ovat työn sisällöstä riippumattomia taitoja. Ne tukevat ja aktivoivat muiden taitojen käyttöä sekä mahdollistavat näiden aiempaa täysimittaisen hyödyntämisen. Metataidot liittyvät esimerkiksi ajatteluun, suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun.

Metataidot vastaavat kysymyksiin, kuten

  • Miten tehdään vrt. Mitä tehdään
  • Miten hahmotamme asioita
  • Minkälaiset taidot meillä on kohdata itsemme, muita ihmisiä ja asioita.
  • Mitkä taidot auttavat uuden oppimisessa ja poisoppimisessa?
  • Tilanteessa kuin tilanteessa, mitkä taidot tukevat kykyä toimia?

Miksi metataitojen kehittäminen on tärkeää?


Metataidoilla huolehdit myös omasta hyvinvoinnistasi.
Metataidot kuten tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaidot ja resilienssitaidot
ovat myös mielenterveyttä vahvistavia taitoja.
Kehitä niitä taitoja, joilla valjastat muun osaamisesi paremmin käyttöösi,
uudistut ja opit.

Kiihtyvä teknologinen muutos, työelämän kompleksisuus, riskit ja epävarmuus (V.U.C.A maailma Volatility Uncertainly Complexity Ambiguous) sekä nopeat ja jatkuvat muutokset haastavat päätöksentekoa ja muutosjohtamista. Myös elämäntilanteet ja olosuhteet vaihtelevat työurallamme, jolloin tarvitsemme  metataitoja ja osaamisen uudistamista.

Tulevaisuuden työelämätaitojen kärjessä useiden näkemysten mukaan on metataidot. Teknologia osaamisen lisäksi World Economic Forum listaa kymmenen tulevaisuusosaamisen kärkeen kahdeksan metataitoa. Nämä taidot liittyvät mm. ongelman ratkaisuun, kriittiseen ajatteluun, päätöksentekoon, luovuuteen, kognitiiviseen joustavuuteen sekä johtamiseen ja yhteistyötaitoihin.

Substanssiosaamisen lisäksi tarvitsemme metataitoja

Pelkkä substanssiosaaminen ei riitä, tarvitsemme metataitoja, jotta pystymme paremmin hyödyntämään substanssiosaamistamme. Oppimaan oppiminen onkin tulevaisuuden osaamisten kärkijoukkoa. Metataitojen avulla pystymme toimimaan paremmin monimutkaisissa, alati muuttuvissa ja haasteita tarjoavissa tilanteissa sekä erottamaan oleellisen epäoleellisesta.

Metataidot auttavat meitä voimaan paremmin. Jaksamishaasteissa ja työn kuormitustekijöiden hallinnassa tärkeitä taitoja ovat työn merkityksellisyyden ja meille tärkeiden arvojen tunnistamisen taito sekä omien rajojen asettaminen taito.

Miten metataitoja sitten voi kehittää?

Metataitoja voi harjoittaa ihan samalla lailla kuin ammatillista osaamista. Kuitenkin niiden kehittäminen saatetaan kokea vaikeaksi. Moni tietää teoriassa paljon asioita, on lukenut, käynyt valmennuksessa, ja silti palaa takaisin vanhoihin tapoihin. Emme kenties varaa riittävästi aikaa  ja yritä soveltaa oppimaamme käytäntöön. Se, mitä ei sovelleta, unohtuu. ”Seuraavalle tasolle” kehittyminen ja taitojen oppiminen vaatii harjoittelua, palautteen saamista ja reflektointia. Mitä on seuraavan vaatimustason osaamiset?

Metataito pitää ensin tunnistaa ja nimetä. Voi tehdä vaikka käsite- tai miellekartan. Omaa osaamista tulee arvioida, tunnistaa kohdattu haaste ja oma vajavuus ja kehittymistarve sekä konkretisoida tavoite.

Taitomme voivat näyttäytyä eri lailla myös erilaisissa tilanteissa, kuten stressissä saatamme taantua aiemmalle kehitystasolle. Miten siis pystymme oppimaan opiksi ja tekemään seuraavalla kerralla paremmin ovat keskeisiä kysymyksiä.

Kehitä metataitojasi metataitovalmennuksessa

Jos haluat vaikuttavan oppimisprosessin Suomessa luodun metataitovalmennuksen parissa, tutustu metataitovalmennukseeni ja pyydä lisätietoja ja esittelytapaaminen (eivät velvoita mihinkään ja maksuton tapaaminen).

Voit myös ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisen, kun haluat keskustella valmennuksesta tiimille tai työyhteisöllesi.