OSAAMISEN JOHTAMINEN

Yksinkertaistaen osaamisen johtaminen on strategialähtöistä, kun osaamisen määrittely lähtee strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavista osaamisalueista. Mitä sitten ovat osaamiset, joita vaaditaan tulevaisuudessa ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi?

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen edellyttää, että yrityksissä mietitään myös tulevaisuuden osaamistarpeita, sitä miten nykyisen henkilöstön osaamista kehitetään ja miten oppimista mahdollistetaan ja edistetään työn arjessa. Myös työelämän lait vaativat työnantajaa jo 20 työntekijän yrityksissä tekemään kehittymissuunnitelmia.

Milloin olette pysähtyneet pohtimaan mitä osaamista teillä on ja kenellä, mikä on kriittistä osaamispääomaa, mikä tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista sekä mikä osaaminen poistuu tulevaisuudessa?

Eri tehtävissä vaadittava keskeinen osaaminen ja osaamisten tärkeys tulisi määritellä eri toiminnoille, prosesseille, yksiköille, tiimeille, työtehtäville. Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat osaamisalueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, henkilökohtaiset ominaisuudet jne.) muodostavat eri tehtävien osaamisvaatimuksia, joihin henkilöstön nykyosaamista tulisi verrata ennen kuin tiedetään, mitä osaamista tulisi kehittää.

Hemacon osaamisen kehittämisen palveluihin kuuluu

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni kokemuksista ja vaihtoehdoista toteuttaa vaikuttavaa liiketoimintalähtöistä henkilöstön kehittämistä.