OSAAMISEN JOHTAMINEN

Yksinkertaistaen osaamisen johtaminen on strategialähtöistä, kun osaamisen määrittely lähtee strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavista osaamisalueista. Eri tehtävissä vaadittava keskeinen osaaminen ja osaamisten tärkeys tulisi määritellä eri toiminnoille, prosesseille, yksiköille, tiimeille, työtehtäville. Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat osaamisalueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, henkilökohtaiset ominaisuudet jne.) muodostavat eri tehtävien osaamisprofiileja, joihin henkilöstön nykyosaamista verrataan.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen edellyttää, että yrityksessä joku miettii myös tulevaisuuden osaamistarpeita, sitä miten nykyisen henkilöstön osaamista kehitetään ja miten oppimista mahdollistetaan ja edistetään työn arjessa.

Hemacon osaamisen kehittämisen palveluihin kuuluu

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni kokemuksista ja vaihtoehdoista toteuttaa vaikuttavaa liiketoimintalähtöistä henkilöstön kehittämistä.