Metataitojen kehittämisestä elämän mittaista hyötyä

Mitä metataidolla tarkoitetaan? Metataidot ovat työn sisällöstä riippumattomia taitoja. Ne tukevat ja aktivoivat muiden taitojen käyttöä sekä mahdollistavat näiden aiempaa täysimittaisen hyödyntämisen. Metataidot liittyvät esimerkiksi ajatteluun, suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun. Metataidot vastaavat kysymyksiin, kuten Miten tehdään vrt. Mitä tehdään Miten hahmotamme asioita Minkälaiset taidot meillä on kohdata itsemme, muita ihmisiä ja asioita. Mitkä taidot auttavat uuden o...
More