Osaamisen kehittäminen

Valmennukset esihenkilöille, johdolle ja johtoryhmille ja muille tiimeille

  • henkilöstöjohtamisessa työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa
  • esihenkilövalmennus-kokonaisuudet räätälöidysti – myös pienelle tiimille
  • uusien esihenkilöiden perehdytysvalmennus ja esihenkilönä uudessa roolissa
  • henkilökohtaiset kehittymistavoitteet business coaching-valmennuksessa
  • metataitovalmennus
  • johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
  • varhaisen tuen keskustelut, kehityskeskustelut
  • workshop – kick off – strategiapäivä, suunnittelu ja alustukset
  • oma hyvinvointi ja jaksaminen – metataitojen kehittäminen, mielenterveystaidot ja niiden edistäminen

Valmennukset työyhteisöille

Ryhmänohjaus ja fasilitointi

Toiminnalliset valmennukset, joissa osallistujat eivät ainoastaan ole aktiivisia kuulijoita, edistää oppimista ja lisää työyhteisön osallistumista sekä yhteistoimintaa. Ulkopuolinen ryhmän vetäjä eli fasilitoija, joka on sisällöstä neutraali henkilö, vapauttaa perinteisissä palavereissakin kaikki osallistujat palaverin ohjausroolista osallistujan arvoa tuottavaan rooliin. Fasilitoijana tehtäväni on suunnitella ja ohjata ryhmän yhteistä työskentelyä ja työskentelyn prosessia sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Oli järjestettävänäsi ideapalaveri, ongelman ratkaisu tai workshop, retrospektiivi tai haluat säännöllisiin palavereihinne ja kokouksiin enemmän osallistumista ja panostusta kaikilta. Voin olla myös pelkästään suunnitteluapuna. Taidan fasilitoinnin myös etänä.

Erilaisia tapoja moninaiselle ryhmälle

Opimme ja hahmotamme asioita eri lailla ja samalla lailla. Huomioin erilaiset ihmiset valmennuksissani ja perehdyn aina työyhteisön tarpeisiin, tavoitteisiin ja toiveisiin perusteellisesti.

Joskus on hyvä irrottautua totutusta ja saada vaihtelua perinteisistä työskentelytavoista. Toisinaan taas on tärkeää lähteä liikkeelle tutuin turvallisin tavoin.

Visuaalinen fasilitointi

Saatan valmennuksissani sekä fasilitoijana usein myös piirtää.

Valmennukset yksityishenkilöille

Minkälaisia muutostoiveita sinulla on?

Ota yhteyttä ja keskustellaan minkälainen valmennus palvelisi parhaiten tilanteessasi.