Osaamisen kehittäminen

Valmennukset työyhteisöille

Ryhmänohjaus ja fasilitointi

Toiminnalliset valmennukset, joissa osallistujat eivät ainoastaan ole aktiivisia kuulijoita, edistää oppimista ja lisää työyhteisön osallistumista sekä yhteistoimintaa. Fasilitoijana tehtäväni on suunnitella ja ohjata ryhmäprosessi sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Ulkopuolinen fasilitoija, joka on sisällöstä neutraali henkilö, vapauttaa perinteisissä palavereissakin kaikki osallistujat palaverin ohjaustehtävästä osallistujan arvoa tuottavaan rooliin.

Erilaisia tapoja moninaiselle ryhmälle

Opimme ja hahmotamme asioita eri lailla ja samalla lailla. Huomioin erilaiset ihmiset valmennuksissani ja perehdyn aina työyhteisön tarpeisiin, tavoitteisiin ja toiveisiin perusteellisesti.

Joskus on hyvä irrottautua totutusta ja saada vaihtelua perinteisistä työskentelytavoista. Toisinaan taas on tärkeää lähteä liikkeelle tutuin turvallisin tavoin.

Saatan valmennuksissani sekä fasilitoijana usein myös piirtää.

Valmennukset esimiehille ja johdolle

Valmennan esimiehiä ja yrittäjiä henkilöstöjohtamisessa työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa, joita voivat olla esimerkiksi

  • yrityksen omien henkilöstöjohtamisen käytäntöihin ja prosesseihin keskittyvä koulutuspäivä tai esimiesten valmennusohjelma
  • uusien esimiesten perehdytys
  • henkilökohtaiset kehittymistavoitteet business coaching-valmennuksessa
  • työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
  • varhaisen tuen keskustelut, kehityskeskustelut
  • workshop – kick off – strategiapäivä, alustukset
  • esimiehen hyvinvointi ja jaksaminen – mielenterveystaidot ja niiden edistäminen

 

Minkälaisia muutostoiveita sinulla on?

Ota yhteyttä ja keskustellaan teidän tilanteestanne ja tavoitteistanne.