Coaching

Coaching on tavoitteellinen ja tulevaisuuteen fokusoiva kehittymisen työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa ja kannustaa coachattavaa ottamaan käyttöön ja hyödyntämään entistä paremmin jo olemassa olevia voimavarojaan ja taitojaan, joita hän tarvitsee työnsä tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi coaching on vaikuttava keino, niin yksilö- kuin tiimitasolla osaamisen kehittämisessä, kun coachingin tavoitteet ovat sidottuja yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Coaching sopii hyvin myös työelämän ulkopuolisten asioiden ja itsensä kehittämiseen.

Coachingin tavoitteiden saavuttamisesta vastaa aina coachattava itse. Coaching prosessi usein vauhdittaakin tavoitteiden saavuttamista juuri sitoutumisen ja tavoitteisiin fokusoitumisen ansiosta. Voit lukea Heidi-Mariasta eli Hemasta coachina lisää täältä.

BUSINESS COACHING

Business Coaching keskittyy työn tavoitteisiin. Business Coaching valmennuksen tavoitteet voidaan sopia myös ns. kolmikantaneuvotteluissa (esimiehen, coachattavan henkilön ja coachin kanssa). Tavoitteiden toteutumisen raportoinnista ja mittareista sovitaan edellä mainitussa yhteydessä, coaching valmennuskertojen ollessa luottamukselliset coachin ja coachattavan välillä.

Johdon ja esimiesten coaching painottuu usein henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. HR Coaching soveltuu kaikille vastuullisissa henkilöstötehtävissä toimiville.

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni kokemuksista ja vaihtoehdoista toteuttaa vaikuttavaa henkilöstön kehittämistä.

CAREER COACHING – uutta virettä uralle

Mikäli pohdit uusien näkökulmien löytämistä nykyiseen työhösi tai uusien uramahdollisuuksien löytämistä, tarjoan coachingia myös yksityishenkilöille. Olen lisenssoitu Firework Career Coach™. Uracoaching-valmennukseni räätälöin juuri sinun tarpeeseesi. Useimmat asiakkaani ovat pitäneet tehtävä-painoitteisesta työskentelytavasta juuri itsetuntemuksensa ja itseluottamuksensa lisääntymisen vuoksi.  Mikäli haluat apua oman osaamisesi sanoittamisessa, hissipuheesi harjoittelussa tai ylipäätään sparrausta työnhakuun, tehdään se yhdessä!

METATAITOVALMENNUS & COACHING – oppimisalusta ja -prosessi

Lue lisää metataitovalmennuksesta.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN – VARAA AIKA

Coaching valmennussuhde perustuu aina luottamukselliseen suhteeseen ja coaching-sopimukseen. Ennen valmennussuhteen aloittamista keskustellaan tavoitteesta ja kehittymistoiveesta sekä siitä, miten coaching kehittämismuotona soveltuu tavoitteen saavuttamiseen.

Ensimmäinen tapaaminen ei maksa mitään eikä velvoita sinua mihinkään. Uskon, että saat selkeyttä tilanteeseesi ja miten edetä. Soita tai laita viestiä, niin jutellaan, miten coaching valmennus sinulle – tai yrityksenne tilanteeseen – sopii.