HEMACO – Onnistumisten edistäjä

Hemaco on strateginen kumppanisi, kun haluat kehittää toimintaanne ja henkilöstöänne vaikuttavasti onnistumisiin innostaen.

Olemme kumppanisi, kun kaipaat tekijää tai sparraajaa, kenen kanssa luottamuksellisesti arvioida muutoksen tarvetta, suunnitella sekä myös toteuttaa se. Valmennamme johtajista ja esihenkilöistä paremmin itsensä tuntevia ja itseensä uskovia tulevaisuuden tekijöitä. Uskomme, että työelämä on ihmistä varten eikä päinvastoin. Missiomme on edistää asiakkaittemme onistumisia ja tehdä asiakkaistamme onnellisempia. Muutamme työelämää työyhteisö kerrallaan – kohtaaminen kerrallaan.

Yrityksen elinkaareen sekä työsuhteiden elinkaareen liittyy erilaisia tilanteita ja tarpeita, joissa onnistuminen edellyttää uudenlaista tekemistä,  taitoja ja vuorovaikutusta. Maailman muutosvauhti ja siitä johtuva työelämän murros vaatii uutta ajattelua ja merkitysten päivittämistä sekä muutosta myös henkilöstöjohtamisessa. Toimintaympäristön muuttuessa ja tarjotessa yhä vaikeammin ennustettavia tekijöitä, on jatkuva kehittyminen onnistumisen edellytys.

Palveluesimerkkejä

 • Coaching valmennus yrittäjälle, toimitusjohtajalle, esihenkilölle ja asiantuntijalle, tiimille tai esimiesryhmälle
 • Uracoaching myös yksityishenkilöille
 • Kokemusta henkilöstöjohtamisesta yrityskauppatilanteissa (M&A)
  • muutoksen suunnittelu henkilöstöjohtamisen ja HR:n näkökulmasta
  • yrityskulttuurien sulatusuuni, muutoksen johtaminen ja henkilöstökäytäntöjen yhteensovittaminen
 • HR-toiminnon käynnistys ja Interim-roolissa yrityksen henkilöstökokonaisuudesta vastaaminen
 • Kasvuyrityksen henkilöstöjohtaminen – hallitun kasvun mahdollistaminen skaalautuvilla henkilöstöjohtamisen resursseilla
 • Osaamisen johtamisen palvelut sekä osaamisen kehittämistä strategialähtöisesti
  • Muutostilanteet – tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittäminen
  • Mallintaminen – yrityksen hiljainen tieto (tacit knowledge) näkyväksi ja organisaation käyttöön
  • Osaamiskartoitus palveluna antaa täsmätietoa osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja hankintoihin
 • Metataitojen kehittäminen – johtajuuden kehittäminen metataitoja kehittämällä
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Valmennukset ja fasilitointi  Osallistava työskentely, virtuaalinen fasilitointi, oppimisen edistäminen

H-hetken ollessa käsillä – ole yhteydessä.