HEMACO – Onnistumisten edistäjä

Hemaco on strateginen kumppanisi, kun haluat kehittää toimintaanne ja henkilöstöänne vaikuttavasti onnistumisiin innostaen.

Olemme kumppanisi, kun kaipaat tekijää tai sparraajaa, kenen kanssa luottamuksellisesti arvioida muutoksen tarvetta, suunnitella sekä myös toteuttaa se.

Yrityksen elinkaareen sekä työsuhteiden elinkaareen liittyy erilaisia tilanteita ja tarpeita, joissa onnistuminen edellyttää uudenlaista tekemistä, vuorovaikutusta, taitoja sekä muutosta myös henkilöstöjohtamisessa. Toimintaympäristön muuttuessa ja tarjotessa yhä vaikeammin ennustettavia tekijöitä, on jatkuva kehittyminen ja muutosjohtaminen onnistumisen edellytys.

Palveluesimerkkejä

 • Konsultointi liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi
 • HR-toiminnon käynnistys ja/tai nykyisten hr-palveluiden ja prosessien kartoitus
 • Kasvuyrityksen henkilöstöjohtaminen – hallitun kasvun mahdollistaminen
 • Hynttyyt yhteen – meidän vai teidän tavat toimia? Kokemusta henkilöstöjohtamisesta yrityskauppatilanteissa
 • Henkilöstö- ja urasuunnittelu
 • Osaamisen johtamisen palvelut sekä osaamisen kehittämistä strategialähtöisesti
  • Muutostilanteet – tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittäminen
  • Mallintaminen – yrityksen hiljainen tieto (tacit knowledge) näkyväksi ja organisaation käyttöön
  • Osaamiskartoitus palveluna
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Valmennukset ja fasilitointi  Yhteistyön, yhdessä tekemisen ja oppimisen kehittämiseksi
 • Coaching yrittäjälle, esimiehelle, asiantuntijalle, tiimille tai esimiesryhmälle
 • Uracoaching myös yksityishenkilöille

H-hetken ollessa käsillä – ole yhteydessä.