Osaamiskartoitus palveluna

Osaamiskartoitus on keino selvittää, mitä osaamista yrityksessä on. Henkilöstön kehittämistoimet ja rekrytointi perustuu tällöin tietoon osaamisesta sekä kehittämisen kohteista. Osaamiskartoitus antaa tietoa vahvuuksista, kehittämistarpeista sekä mahdollisesta potentiaalista.

Osaamiskartoitus palveluna on helppo toteuttaa ja se onnistuu jopa viikoissa. Varsinaisen kartoituksen tekeminen selainpohjaisella ohjelmistolla kestää 15-30 min. / henkilö.

Osaamiskartoitus aloitetaan kartoitettavien osaamisten määrittelystä
Tällöin muodostetaan yhteinen näkemys strategisesti merkittävistä eri tehtävissä tarvittavista osaamisalueista sekä niiden merkityksistä. Käytettävissä on osaamisluokitus, jossa on yli 24.000 osaamisaluetta eri aloilta. Valmiit listat erilaisiin työrooleihin liittyvistä osaamisalueista helpottavat lopulliseen osaamisprofiiliin valittavien osaamisalueiden valintaa.

Valmis osaamisprofiili kertoo, mitä osaamista yrityksessä ja kyseisessä tehtävässä tarvitaan tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisprofiilia voi hyödyntää myös toimenkuvien määrittelyyn, rekrytointiin ja perehdytykseen.

Osaamiskartoitus antaa tiedon siitä, miten henkilöstön tiedot, taidot ja asenteet vastaavat valittuja strategisia osaamistarpeita. Osaamiskartoituksen toteutus ja yhteinen keskustelu osaamistarpeiden määrittämiseksi on siten myös tehokas ja käytännönläheinen keino strategian viestimiseen. Itsearvioinnin lisäksi osaamista voi ja kannattaakin arvioida myös esihenkilö ja kollegat. Myös työntekijät voivat arvioida esihenkilön osaamiset. Eri tahojen näkemykset osaamisesta toimivat arvokkaana palautteena.

Osaamista voidaan kartoittaa myös vain tietystä rajatusta osaamisesta esimerkiksi muutostilanteessa.

Osaamiskartoituksessa saatte yrityksenne

  • osaamisen arvioinnin,
  • yhteenvetoraportit, joissa yksilö-, tehtävä-, tiimi- ja yrityskohtaiset osaamiset, vahvuudet sekä osaamiskuilut
  • osaamismatriisi kertoo miten eri osaamiset ovat jakaantuneet ja tieto on hyödynnettävissä esim. muutostilanteissa ja uusiin rooleihin siirryttäessä
  • henkilökohtaiset osaamiskortit, jotka ovat hyödynnettävissä kehitys- ja osaamiskeskusteluissa henkilökohtaisina kehittymissuunnitelmina
  • osaamisen kehittämiseen ja koulutussuunnitelmaan mitattua tietoa
  • kartoituksen yhteydessä on mahdollista kartoittaa miten motivoituneita henkilöt ovat tekemään (tai oppimaan) heiltä edellytettäviä osaamisia.

Miten osaamisenne vastaa asettamianne tavoitteita? Mitkä ovat vahvuutenne, joiden varaan rakennatte tulevaisuutta? Miten varmistatte, että avainosaajanne ovat sitoutettu? Miten osaamisen jakaminen ja yhteinen oppiminen toteutuvat teillä?

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää osaamiskartoituksesta ja kokemuksistani toteuttaa vaikuttavaa henkilöstön kehittämistä.

Työvälineenä osaamiskartoituksen teossa hyödynnän C&Q Systems Oy:n osaamisluokitusta ja -järjestelmää.